NOVEMBER 2022 ALL RELIGIOUS HOLIDAYS

Tuesday All Saints’ Day Christian Holidays Nov 1, 2022 Yesterday
Wednesday All Souls’ Day Christian Holidays Nov 2, 2022 Today
Tuesday Kartik Purnima Hindu Holidays Nov 8, 2022 in 6 days
Tuesday Guru Nanak Birthday Sikh Holidays Nov 8, 2022 in 6 days
Wednesday Loy Krathong Buddhist Holidays Nov 9, 2022 in 7 days
Sunday Christ the King Christian Holidays Nov 20, 2022 in 18 days
Thursday Thanksgiving Christian Holidays Nov 24, 2022 in 22 days
Thursday Martyrdom of Guru Tegh Bahadur Sahib Sikh Holidays Nov 24, 2022 in 22 days
Sunday Advent Christian Holidays Nov 27, 2022 in 25 days
Wednesday Saint Andrew’s Day Christian Holidays Nov 30, 2022 in 28 days

 

 

All Religious Holidays for September 2022

From calendarz.com

Thursday Nativity of Mary Christian Holidays Sep 8, 2022 Today
Thursday Onam Hindu Holidays Sep 8, 2022 Today
Friday Anant Chaturdashi Hindu Holidays Sep 9, 2022 Tomorrow
Wednesday Holy Cross Day Christian Holidays Sep 14, 2022 in 6 days
Saturday Vishwakarma Puja Hindu Holidays Sep 17, 2022 in 9 days
Monday Rosh Hashanah Jewish Holidays Sep 26, 2022 in 18 days

 

Monday Navaratri Hindu Holidays Sep 26, 2022 in 18 days
Wednesday Fast of Gedaliah Jewish Holidays Sep 28, 2022 in 20 days
Thursday Michael and All Angels Christian Holidays Sep 29, 2022 in 21 days

Religious Holidays August 2022

Monday Lammas Christian Holidays Aug 1, 2022 Yesterday
Tuesday Naga Panchami Hindu Holidays Aug 2, 2022 Today
Saturday Tisha B’Av Jewish Holidays Aug 6, 2022 in 4 days
Monday Ashura Muslim Holidays Aug 8, 2022 in 6 days
Monday Ashura Eve Muslim Holidays Aug 8, 2022 in 6 days
Thursday Raksha Bandhan Hindu Holidays Aug 11, 2022 in 9 days
Friday Varalakshmi Vrata Hindu Holidays Aug 12, 2022 in 10 days
Saturday Bon Festival Buddhist Holidays Aug 13, 2022 in 11 days
Monday The Assumption of Mary Christian Holidays Aug 15, 2022 in 13 days
Thursday Krishna Janmashtami Hindu Holidays Aug 18, 2022 in 16 days
Wednesday Ganesh Chaturthi Hindu Holidays Aug 31, 2022 in 29 days

All Religious Holidays 2022

From calendarz.com

Friday Rath Yatra Hindu Holidays Jul 1, 2022 Tomorrow
Friday Day of Arafah Muslim Holidays Jul 8, 2022 in 8 days
Saturday Eid al-Adha Muslim Holidays Jul 9, 2022 in 9 days
Wednesday Guru Purnima Hindu Holidays Jul 13, 2022 in 13 days
Wednesday Asalha Puja Buddhist Holidays Jul 13, 2022 in 13 days
Friday Saint Vladimir Day Christian Holidays Jul 15, 2022 in 15 days
Monday Saint James the Great Day Christian Holidays Jul 25, 2022 in 25 days
Saturday Muharram / Islamic New year Muslim Holidays Jul 30, 2022 in 30 days
Monday Lammas Christian Holidays Aug 1, 2022 in 32 days
Tuesday Naga Panchami Hindu Holidays Aug 2, 2022 in 33 days
Saturday Tisha B’Av Jewish Holidays Aug 6, 2022 in 37 days
Monday Ashura Muslim Holidays Aug 8, 2022 in 39 days
Monday Ashura Eve Muslim Holidays Aug 8, 2022 in 39 days
Thursday Raksha Bandhan Hindu Holidays Aug 11, 2022 in 42 days
Friday Varalakshmi Vrata Hindu Holidays Aug 12, 2022 in 43 days
Saturday Bon Festival Buddhist Holidays Aug 13, 2022 in 44 days
Monday The Assumption of Mary Christian Holidays Aug 15, 2022 in 46 days
Thursday Krishna Janmashtami Hindu Holidays Aug 18, 2022 in 49 days
Wednesday Ganesh Chaturthi Hindu Holidays Aug 31, 2022 in 62 days
Thursday Nativity of Mary Christian Holidays Sep 8, 2022 in 70 days
Thursday Onam Hindu Holidays Sep 8, 2022 in 70 days
Friday Anant Chaturdashi Hindu Holidays Sep 9, 2022 in 71 days
Wednesday Holy Cross Day Christian Holidays Sep 14, 2022 in 76 days
Saturday Vishwakarma Puja Hindu Holidays Sep 17, 2022 in 79 days
Monday Rosh Hashanah Jewish Holidays Sep 26, 2022 in 88 days

June 2022 Other Religious Holidays

Sunday Pentecost Christian Holidays Jun 5, 2022 in 4 days
Sunday Shavuot Jewish Holidays Jun 5, 2022 in 4 days
Monday Whit Monday Christian Holidays Jun 6, 2022 in 5 days
Sunday Trinity Sunday Christian Holidays Jun 12, 2022 in 11 days
Monday Feast of Saint Anthony Christian Holidays Jun 13, 2022 in 12 days
Thursday Corpus Christi Christian Holidays Jun 16, 2022 in 15 days
Thursday Martyrdom of Guru Arjan Sikh Holidays Jun 16, 2022 in 15 days
Friday Feast of Saint John the Baptist Christian Holidays Jun 24, 2022 in 23 days
Wednesday Feast of Saints Peter and Paul Christian Holidays Jun 29, 2022 in 28 days

All Religious Holidays March 2022

From calendarz.com

Wednesday Lent Christian Holidays Mar 2, 2022 Tomorrow
Thursday Saint Patrick’s Day Christian Holidays Mar 17, 2022 in 16 days
Thursday Purim Jewish Holidays Mar 17, 2022 in 16 days
Thursday Holika Dahan Hindu Holidays Mar 17, 2022 in 16 days
Friday Lailat al Bara’a Muslim Holidays Mar 18, 2022 in 17 days
Friday Holi Hindu Holidays Mar 18, 2022 in 17 days
Saturday Saint Joseph’s Day Christian Holidays Mar 19, 2022 in 18 days
Friday Annunciation Day Christian Holidays Mar 25, 2022 in 24 days
Sunday Mothering Sunday Christian Holidays Mar 27, 2022 in 26 days
Saturday Ramadan Muslim Holidays Apr 2, 2022 in 32 days
Saturday Ugadi / Telugu New Year Hindu Holidays Apr 2, 2022 in 32 days